راه اندازی سامانه خدمت توسط کانون توسعه ارزشهای بافق
راه اندازی سامانه خدمت توسط کانون توسعه ارزشهای بافق
کانون توسعه ارزشهای شهرستان بافق در راستای عمل به اهداف و ماموریت های خود به عنوان یک سازمان مردم نهاد (NGO)، در حوزه مطالبه گری سامانه خدمت را راه اندازی نمود.

به گزارش صبح بافق؛ کانون توسعه ارزشهای شهرستان بافق در راستای عمل به اهداف و ماموریت های خود به عنوان یک سازمان مردم نهاد (NGO)، در حوزه مطالبه گری سامانه خدمت را راه اندازی نمود.

کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق در راستای عمل به اهداف و ماموریت های خود به عنوان یک سازمان مردم نهاد (NGO)، در حوزه مطالبه گری سامانه خدمت را راه اندازی نمود تا از این طریق مطالبات، شکایات و طرح ها و پیشنهادات شما مردم عزیز از سازمان ها و مسئولین دولتی و غیر دولتی شهرستان پیگیری نموده و نتیجه آن را به صورت شخصی و یا از طریق سایت صبح بافق اعلام نماید.

آدرس ورود به سامانه خدمت:
http://digiform.ir/khedmat