استاندار و معاون سیاسی امنیتی وی برای همیشه نسبت به موضوع مرزهای جغرافیایی شهرستان شفاف سازی کنند
استاندار و معاون سیاسی امنیتی وی برای همیشه نسبت به موضوع مرزهای جغرافیایی شهرستان شفاف سازی کنند
محمدعلی آخوندی عضو شورای شهر بافق در خصوص مرزهای جغرافیایی بافق خطاب به استاندار یزد و معاون سیاسی امنیتی وی گفت: از دکتر طالبی استاندار یزد و ترحمی معاون سیاسی وامنیتی وی در خواست دارم باهدف رفع ابهام یک دفعه برای همیشه نسبت به افکار عمومی ومسئولین شهرستان بافق آنهم بصورت شفاف پاسخگو باشند.

به گزارش صبح بافق؛ محمدعلی آخوندی عضو شورای شهر بافق در خصوص مرزهای جغرافیایی بافق خطاب به استاندار یزد و معاون سیاسی امنیتی وی گفت: از دکتر طالبی استاندار یزد و ترحمی معاون سیاسی وامنیتی وی در خواست دارم باهدف رفع ابهام یک دفعه برای همیشه نسبت به افکار عمومی ومسئولین شهرستان بافق آنهم بصورت شفاف پاسخگو باشند.

در این درخواست خطاب به استاندار یزد و معاون سیاسی امنیتی وی آمده است:

سلام

سال‌های مدیدی است که در قالب تقسیمات کشوری در سطوح شهرستانی مرزهای جغرافیایی بافق مورد تغییرات اساسی قرار گرفته ومعادنی با ذخایر قابل توجه ازاین شهرستان جدا شده است.

پیگیری وتلاش مسئولین وقت شهرستان در جهت رفع ابهامات منتج به نتیجه نشده است وبرای مردم شهید پرور و مسئولین محلی این شائبه ایجاد شده که عامل اعمال نفوذ باعث چنین اتفاقاتی بوده است، لذا از استاندار محترم جناب اقای دکتر طالبی و معاون سیاسی وامنیتی استاندار اقای ترحمی در خواست دارم باهدف رفع ابهام یک دفعه برای همیشه نسبت به افکار عمومی ومسئولین شهرستان بافق آنهم بصورت شفاف پاسخگو باشند.

محمد علی آخوندی

عضو شورای اسلامی شهرستان بافق وعضو شورای استان یزد