آیا رئیس آموزش و پرورش بافق زیر مصوبات خود می زند؟
آیا رئیس آموزش و پرورش بافق زیر مصوبات خود می زند؟
شنیده شده یک نیروی ماده۲۸ آموزش و پرورش و با سابقه کمتر از سه سال توسط رئیس آموزش و پرورش  به عنوان معاون یکی از مدارس شهرستان منصوب شده است.

گزارش صبح بافق؛ شنیده شده یک نیروی ماده۲۸ آموزش و پرورش و با سابقه کمتر از سه سال توسط رئیس آموزش و پرورش  به عنوان معاون یکی از مدارس شهرستان منصوب شده است.

آیا این اقدام رئیس آموزش و پرورش برخلاف مصوبات اخیر آن مجموعه که بیان داشته حداقل سابقه برای تصدی چنین پست هایی باید ۵ سال می باشد؟

آیا چنین مصوبه ای در آموزش و پرورش وجود دارد؟

فرهنگیان شهرستان نگران انتصابات اخیر می باشند و انتظار شفاف سازی از سوی رئیس اداره را دارند.

انتهای پیام/