دانستنی های سربازی
دانستنی های سربازی
پليس بافق جهت آشنايي و ارتقاء سطح آگاهي مشمولان، مطالب کوتاهي پيرامون دانستنيهاي سربازاعلام کرد .

به گزارش صبح بافق؛   پلیس بافق در راستای ارتقاء سطح آگاهی مشمولان، مطالب کوتاهی پیرامون دانستنی های سرباز را اعلام کرد.

آیا می دانید در ایام کرونا،آموزشی سربازی یک ماه می باشد.

آیا می دانید تحصیل همزمان با خدمت امکانپذیر نمی باشد

آیا می دانید سن سربازی از۱۸ سالگی هست تا ۵۰ سالگی

آیا می دانید حداکثر مدت معرفی مشمولان وظیفه ۶ ماه پس از رسیدن به ۱۸سالگی تمام است .

آیا می دانید مشمولان حداکثر تا پایان ۲۰سالگی مجازند ادامه تحصیل دهند.

آیا می دانید دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

آیا می دانید مشمول درصورت داشتن معافیت موقت و یا برگه آماده به خدمت فرصت دار و یا تعویق اعزام، امکان تحصیل خواهد داشت.

آیا می دانید مرخصی تحصیلی جزء سنوات تحصیلی دانشجویان محاسبه می شود.

آیا می دانید برای بیماری دوم هم می توانید معافیت پزشکی درخواست نمایید.

آیا می دانید برای درخواست معافیت پزشکی باید به دفاترپلیس + ۱۰ مراجعه نمایید.

  • منبع خبر : پایگاه خبری پلیس