پیام تبریک روز جهانی ناشنوایان توسط رئیس اداره بهزیستی بافق
پیام تبریک روز جهانی ناشنوایان توسط رئیس اداره بهزیستی بافق
کریمیان رئیس اداره بهزیستی شهرستان بافق با توجه به فرا رسیدن هشت مهرماه روز جهانی ناشنوایان ،این روز را به جامعه ناشنوایان و کم شنوایان شهرستان بافق تبریک گفت .

به گزارش صبح بافق؛ کریمیان رئیس اداره بهزیستی شهرستان بافق با توجه به فرا رسیدن هشت مهرماه روز جهانی ناشنوایان ،این روز را به جامعه ناشنوایان و کم شنوایان شهرستان بافق تبریک گفت .

ناشنوایان گرچه نمی توانند با گوشهایشان بشنوند ،

اما با هزاران دریافتهای قلبی صداهایی را می شنوند که ما شنوایان نمی شنویم.

خداوند گرچه از بعضی ها نعمت شنیدن ، دیدن ، حرف زدن و . . . را می گیرد ولی در عوض قدرتها و توانمندی های فراوان و گسترده ای را می دهد که براستی می شود گفت این پاک زیستان ، توانمندان راستین روزگاران هستند.

کریمیان بیان نمود در حال حاضر تعداد ۱۴۴ نفر معلول کم شنوا و ناشنوا تحت پوشش بهزیستی بافق بوده و خدمات لازم را از بهزیستی دریافت می نمایند .

در ادامه کریمیان اشاره نمود،  در سال جاری طرح غربال شنوایی کودکان ۳تا۶ سال در سطح شهرستان بافق اجرا خواهد شد و با اجرای طرح مذکور کودکان در معرض اسیب شنوایی شناسایی و خدمات لازم را دریافت خواهند نمود.

امید است به یاری پروردگار ، هم میهنان ناتوان را بیش از پیش دوست داشته و همیشه برای یاری این مهربانان از دل و جان مایه بگذاریم