خرماچینی از نخل دولت مردم به قلم محمدمهدی علیزاده
خرماچینی از نخل دولت مردم به قلم محمدمهدی علیزاده
جناب آقای استاندار؛ آبروی دولت مردم در استان یزد، دولتی که قصد ساختن ایران قوی دارد، در دستان شماست.

صبح بافق؛

خرماچینی از نخل دولت مردم

جناب آقای استاندار؛
آبروی دولت مردم در استان یزد، دولتی که قصد ساختن ایران قوی دارد، در دستان شماست. امید رای‌دهندگان به آیت‌الله رئیسی این است که عضوهای تیم کاری شما در استان و شهرستانها افرادی کاربلد و بی‌غرض، پابکاران کارمردم نه خود و گروهشان، دوندگان خدمت به مردم از استان تا تهران، با شخصیتی میانه‌رو نه دارای سابقه هوچیگری در جلسات و رسانه‌ها، و البته مردمی نه حزب و گروهی باشند.
کمترین توقع از استاندار دولت مردم همین است و بس.
‌توقع داریم استان را، شهرستانها را از دورترین نقطه تا نزدیکترین به معنی واقعی کلمه پدری کنید. توقع داریم پدری باشید که همه فرزندان را فرزند بداند، توقع داریم مواظبت کنید برخی را که زبان چرب‌تری دارند، به هر دلیلی ارتباط و دیدار بیشتری با جنابتان دارند، ارثی نابجا از دولتمان نبرند! خرمای دولت مردم نچینند!
جناب آقای استاندار؛
قناری‌سازان را می‌شناسید؟!
یکی از راههای شناختن پرسش رندومی از یکی از مردم کوچه بازار، است که چه کسانی قناری‌ساز هر شهری‌ هستند؟
جناب آقای استاندار؛
مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید، نوچه‌های عطار فریاد زنند.
برخی در بافق استاد رنگ‌آمیزی پروبال گنجشکان پیرند، از آنان در فضای مجازی قناری می‌سازند. طمع خرماچینی از نخل نوپای دولت مردمیمان را دارند. توقع این است که نخل دولتمان را از گنجشکان دور نگه دارید تا طعم خرمای سالم را مردم بچشند.
شما میتوانید با انتخابهای درست، رای بعدی را برای جناب رئیسی در حسینیه ایران تضمین کنید لذا افرادی را برای فرمانداری انتخاب کنید که سابقه میانه‌روی دارند، سابقه دوندگی برای خدمت به مردم دارند، افرادی که جلسه‌ای مهم و اساسی برای شهر را بهم نزده‌ باشند، افرادی که قصد وحدت آفرینی و توانایی واحد کردن تمام نیروهای شهرستان برای خدمت را داشته باشند.
امید است امتحان پس داده‌ها را بشناسید، برخی را شیره بخورانید که نخل دولتمان جای خرماچینی انتخاباتی نیست.

والعاقبه للمتقین
محمد مهدی علیزاده فلاح

  • نویسنده : محمد مهدی علیزاده فلاح