دهان کجی به رای مردم      خرما چینی ازنخل مردم!!!!
دهان کجی به رای مردم      خرما چینی ازنخل مردم!!!!
سرور گرامی که کاندیدای فرمانداری شدید  لطفاً به این سوالات جواب دهید  اول اینکه جنابعالی که می‌دانستید با تغیر دولت فرماندارهم تغییر میکند چرا جهت شورای شهر کاندیدا شدیدورای مردم را گرفتید ؟؟؟

صبح بافق؛

دهان کجی به رای مردم

 

خرما چینی ازنخل مردم!!!!

درصورت صحت خبر جوابگو باشید

 

یا درصورت کذب بودن تکذیب نمایید

 

سرور گرامی که کاندیدای فرمانداری شدید

لطفاً به این سوالات جواب دهید

اول اینکه جنابعالی که می‌دانستید با تغیر دولت فرماندارهم تغییر میکند چرا جهت شورای شهر کاندیدا شدیدورای مردم را گرفتید ؟؟؟

دوم چرا درتبلیغات انتخاباتتان به مردم نگفتید که اگر رای هم بیاورم پست خدمت افتخاری که از مردم درشورا گرفته ام را هم برای فرماندار شدن رها خواهم کرد ؟؟

سوم چرا شما که می خواستید کاندیدای فرمانداری شوید دوباره درشورا جهت ریاست شورای شهر کاندیدا شدید ورئیس شورای شهر شدید؟؟؟

پ.ن آیا این عدم صداقت در گفتار وعمل جنابعالی را نمی‌رساند که اعتماد مردم را زیر پا بگذارید وبرای پستی سازمانی وبالاتر به رای مردم دهان کجی نمایید ؟؟

ازهمه مهمتر بااین رویکرد جنابعالی آیا امکان ندارد که اگرهم فرماندارشدید، باز برای پستی بالاتر میزخدمت را رها کنید ورای ونظر مردم را به سخره بگیرید ؟؟؟

 

آن شالله که این شنیده ها کذب باشد که درصورت صحت باید گفت وای به حال مردم که رایشان هم پله برای اهداف شخصی افراد شده است …

ولعاقبه المتقین

ابوالفضل درخشانمهر