با مردم حرف بزنید و صادق باشید/آقایان مسئول مردم از شنیدن جمله در حال پیگیری هستیم خسته شده اند.
با مردم حرف بزنید و صادق باشید/آقایان مسئول مردم از شنیدن جمله در حال پیگیری هستیم خسته شده اند.
چند روزی از سخنرانی فرماندار سابق بهاباد در مراسم تودیع و معارفه می گذرد.

صبح بافق؛

یادداشت؛

با مردم حرف بزنید و صادق باشید

چند روزی از سخنرانی فرماندار سابق بهاباد در مراسم تودیع و معارفه می گذرد.

صحبت هایی که دلنگرانی همشهریان عزیزمان پیرامون تضییع حقوقشان را بیشتر و بیشتر کرده خصوصا دقایقی از این نطق که به نقش سازنده نماینده محترم پیرامون اتفاقات رقم خورده می پردازد.

اما جالب اینکه هیچ کدام از مسئولین شهرستانی مرتبط با این موضوع نه سخنی گفته اند و نه مصاحبه ای داده اند.

این عدم گفتگو با مردم بر سر منافع شهر جز تقویت سوء ظن نسبت به این بزرگواران و بی اعتمادی عمومی نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

فرماندار، نماینده مجلس و رئیس شورای شهرستان ۳ مسئولی هستند که می توانند از لحاظ قانونی در این موضوع ورود کنند و مطمئنا اطلاعات کافی در دست دارند و می توانند روند اتفاقات را برای مردم شرح دهند. از این رو لازم است تا به این سکوت پایان داده و برای مردم شرح دهند که چه رخ داده، اگر چاه گز حقیقتا در منطقه بهاباد است بگویند چرا و به چه دلیل و اگر هم نیست پیگیری های قانونی خود را مطرح کنند.

آقایان مسئول مردم از شنیدن جمله”در حال پیگیری هستیم” خسته شده اند.

لطفا منطقی و صادقانه با آن ها گفتگو کنید.

انتهای پیام/