همخوانی سرود سلام فرمانده توسط دانش آموزان بافقی به روایت تصویر
همخوانی سرود سلام فرمانده توسط دانش آموزان بافقی به روایت تصویر
همخوانی سرود سلام فرمانده توسط دانش آموزان دهه هشتادی و نودی های بافقی در محل آستان امامزاده عبدالله(ع) شهرستان با حضور پرشور آنها برگزار شد.

به گزارش صبح بافق؛ همخوانی سرود سلام فرمانده توسط دانش آموزان دهه هشتادی و نودی های بافقی در محل آستان امامزاده عبدالله(ع) شهرستان با حضور پرشور آنها برگزار شد.

 

انتهای پیام/