قدردانی دانش آموزان شرکت کننده در دوره اعتکاف دانش آموزی از مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی
قدردانی دانش آموزان شرکت کننده در دوره اعتکاف دانش آموزی از مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی
معی از دانش آموزان شرکت کننده در دوره اعتکاف دانش آموزی کنکور سراسری 1401از مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق قدردانی کردند.

به گزارش صبح بافق؛ جمعی از دانش آموزان شرکت کننده در دوره اعتکاف دانش آموزی کنکور سراسری ۱۴۰۱از مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق قدردانی کردند.

 

انتهای پیام/