امضاء تفاهم نامه همکاری بین اداره کل منابع طبیعی استان یزد و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
امضاء تفاهم نامه همکاری بین اداره کل منابع طبیعی استان یزد و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
ظهر امروز و در حاشیه همایش مدیران و روسای ادارات منابع طبیعی شهرستانهای استان و با حضور دکتر گرشاسبی معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حمیدیان ، مدیرعامل شرکت سنگ آهن کریمی، مدیرکل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و جمعی از روسای ادارات منابع طبیعی شهرستانهای استان تفاهم نامه همکاری بین شرکت سنگ آهن مرکزی و اداره کل منابع طبیعی استان امضاء شد .

به گزارش صبح بافق؛ ظهر امروز و در حاشیه همایش مدیران و روسای ادارات منابع طبیعی  شهرستانهای استان و با حضور دکتر گرشاسبی معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، حمیدیان ، مدیرعامل شرکت سنگ آهن  کریمی، مدیرکل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و جمعی از روسای ادارات منابع طبیعی شهرستانهای استان تفاهم نامه همکاری بین شرکت سنگ آهن مرکزی و اداره کل منابع طبیعی استان امضاء شد .

مجتبی حمیدیان مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق در گفتگو کوتاهی گفت: شرکت سنگ آهن مرکزی همکاری تنگاتنگی با مجموعه های حوزه سلامت داشته ومجموعه HSE و محیط زیست شرکت یکی از مجموعه های فعال و بسیار کوشا در سال های مختلف بوده است.

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق در ادامه افزود: ضمن حفظ وضع فعالیت های موجود مذاکرات مختلفی را با مجموعه مدیریت منابع طبیعی داشته که چگونه می توانیم در حوزه مدیریت بیابان زایی، توسعه بافت های گیاهی و هم در حوزه مصارف آب و مسائل دیگر داشته ایم.

مهندس حمیدیان ضمن بیان فعال شدن پروژهای مختلف شرکت سنگ آهن مرکزی در این سال ها بیان داشت:  پروژهای مختلفی را در سال جدید تعریف و با مشارکت منابع طبیعی یک مجموعه فعالیت هایی را در این حوزه تعریف که قرار است در سال های آینده اجرا شود.

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی در پایان تصریح کرد: این تفاهم نامه کل پکیج همه این پروژها و فعالیت های مختلف در حوزه بیابان زایی و آب در حال اقدام است.

انتهای پیام/