هزینه های شورای شهر بافق در سال ۱۴۰۰ چقدر بوده است؟ حق جلسه اعضای شورای شهر چقدر است؟+سند
هزینه های شورای شهر بافق در سال ۱۴۰۰ چقدر بوده است؟ حق جلسه اعضای شورای شهر چقدر است؟+سند
هزینه های شورای شهر بافق در سال 1400 چقدر بوده است؟

به گزارش صبح بافق؛ هزینه های شورای شهر بافق در سال ۱۴۰۰ منتشر شد.

در این جدول بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۶۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال و مجموعه هزینه ها در سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۶۱۷۸۹۱۰۱۶ میلیون ریال است که ریز هزینه ها در جدول ذیل آمده است.

 

انتهای پیام/