آقای صباغیان شما در دوره قبل از رهبری انتقاد کردید آیا رد صلاحیت شدید؟/آقای صباغیان اگر به فکر مصالح کشور نیستید حداقل به فکر منافع شهر باشید
آقای صباغیان شما در دوره قبل از رهبری انتقاد کردید آیا رد صلاحیت شدید؟/آقای صباغیان اگر به فکر مصالح کشور نیستید حداقل به فکر منافع شهر باشید
اخیرا محمد رضا صباغیان نماینده مردم حوزه انتخابیه مهریز در صحبت های خود بیان داشته " از برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها و به ویژه نهاد‌های زیر مجموعه مقام معظم رهبری احتیاط کرده و از ترس رد صلاحیت انتقاد و ایرادی را مطرح نمی‌کنیم. حتی خود من که الان این مطلب را می‌گویم ترس از رد صلاحیت دارم شاید هم رد صلاحیت نباشد، اما این ترس وجود دارد.

به گزارش صبح بافق؛ اخیرا محمد رضا صباغیان نماینده مردم حوزه انتخابیه مهریز در صحبت های خود بیان داشته ” از برخی نهاد‌ها و دستگاه‌ها و به ویژه نهاد‌های زیر مجموعه مقام معظم رهبری احتیاط کرده و از ترس رد صلاحیت انتقاد و ایرادی را مطرح نمی‌کنیم. حتی خود من که الان این مطلب را می‌گویم ترس از رد صلاحیت دارم شاید هم رد صلاحیت نباشد، اما این ترس وجود دارد.

این ترس برای نمایندگان نباید وجود داشته باشد که در احادیث ما به نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر مسئولان سفارش شده و اگر ما نگوئیم، دشمنان به شکل دیوانه وار در سایت ها، گروه‌ها و شبکه‌ها می‌گویند.” و صحبت هایی از این دست که در ماه گذشته نیز مطرح نموده و شبکه های منافقین انگار منتظر چنین فرصتی بودند تا هجمه ها علیه نظام را بالا ببرند.
اما سوالی اذهان عمومی مردم بافق را مشغول خود ساخته و آن اینکه آقای صباغیان مگر شما در دور قبل نسبت به اعلام اموال رهبری و سایر موضوعات مربوط به رهبری انتقاد نداشته اید آیا بخاطر این انتقادات رد صلاحیت شدید؟
به راستی اینکه در دو ماه اخیر با صحبت های خود ستون خیمه نظام مورد تهاجم قرار داده اید و بلافاصله شبکه های معاندین و منافقین بر روی آن مانور تبلیغاتی می دهند را چگونه می خواهید توجیه نمایید؟آقای نماینده آیا فکر نمی کنید با این صحبت های خود در حال فریب افکار عمومی کشور و مردم بافق هستید ؟
آقای صباغیان اگر به فکر مصالح کشور نیستید حداقل به فکر منافع شهر باشید.

انتهاییام/