شفیع مدیر گندله، شکوهی معاون فنی، موسوی معاون برنامه ریزی و دهقان امور عمرانی
شفیع مدیر گندله، شکوهی معاون فنی، موسوی معاون برنامه ریزی و دهقان امور عمرانی
با حکم مهندس مجتبی حمیدیان مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق افراد زیر در معاونت های مختلف شرکت انتصاب شدند.

به گزارش صبح بافق؛ با حکم مهندس مجتبی حمیدیان مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق افراد زیر در معاونت های مختلف شرکت انتصاب شدند.

۱️⃣ مهندس بهروز شفیع به سمت سرپرست گندله سه چاهون منصوب  و از زحمات مهندس کمالی سرپرست سابق مجموعه گندله سازی تشکر شد.
۲️⃣ نصرت الله دهقان به سمت سرپرست امور عمرانی منصوب و از زحمات سید ابراهیم حسینی تشکر شد.
۳️⃣ سید محمود رضا موسوی به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی، راهبردی و توسعه  منصوب  و از زحمات محمد جهانمنش تشکر شد.
۴️⃣ محمود شکوهی بافقی به سمت سرپرست معاونت فنی منصوب و از زحمات‌ حسن حیدری پور تشکر شد.
۵️⃣ محمد جواد رنجبر بافقی، به سمت مشاوره معاونت برنامه ریزی، راهبردی و توسعه منصوب شد.

انتهای پیام/