معانی شجاعت ، جسارت، حماقت و فضاحت با یکدیگر متفاوتند!
معانی شجاعت ، جسارت، حماقت و فضاحت با یکدیگر متفاوتند!
از سخنان این چند روز صباغیان نماینده حوزه مهریز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت یا موافقت با وزرای پیشنهادی دولت این چنین برمی امد که او نه تنها تمرکز کافی بر صحبت هایش ندارد بلکه اطلاعات دقیق نداشته و بررسی کاملی در این رابطه بعمل نیاورده است.

صبح بافق؛

آقای صباغیان:

معانی شجاعت ، جسارت، حماقت و فضاحت با یکدیگر متفاوتند!

از سخنان این چند روز صباغیان نماینده حوزه مهریز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت یا موافقت با وزرای پیشنهادی دولت این چنین برمی امد که او نه تنها تمرکز کافی بر صحبت هایش ندارد بلکه اطلاعات دقیق نداشته و بررسی کاملی در این رابطه بعمل نیاورده است.

از صحبتهای کلیشه ای و پوپولیستی و عوام پسندانه در رابطه با شفافیت اموال رئیس جمهور تا اشتباه کلامی و صحبت های غیر مرتبط به عنوان مخالف وزیر کشور از جمله شاهکارهای صباغیان نماینده حوزه مهریز و بافق در مجلس بود.

وقتی صباغیان در مخالفت با وزرای پیشنهادی پشت تریبون می رود و از رئیسی  می خواهد تا اموالش را اعلام کند که حجه الاسلام رئیسی بعدا در پاسخ به او میگوید: آن شخصی که پشت تریبون آمدند و خواستند اموال خودم را اعلام کنم، من  قبلا این کار را کردم و اصلا در قوه قضائیه سامانه جامع شفافیت را ایجاد کردم وآقای رئیسی در ادامه هم  اشاره می کنند که بررسی کنید تا بدانید من اینکار را کردم!   که البته پیش تر هم حجه الاسلام رئیسی این کار را انجام داده و شاید صباغیان فراموش کرده بود.

در مورد دیگری وقتی صباغیان به عنوان مخالف وزیر وقت می گیرد و در صحبت هایش حرف های دیگری می زند  یا از کمیسیون مربوطه گزارش می دهد که با واکنش نمایندگان مواجه می شود که چرا به عنوان مخالف وقت می گیرید ولی حرف های دیگری می زنید یا قالیباف به او تذکر می دهد که گزارش دهی کمیسیون مربوطه کار شما نیست که دقیقا هم همین است”  اشتباهات کلامی و شعر خوانی اشتباه و فراموش کردن نام وزیر پیشنهادی و هو شدن صباغیان توسط نمایندگان و البته سر درگم بودن خود او نشان از آینده ای سخت پیش روی صباغیان دارد که  اشتباهات لپی و همیشگی که برای ایشان سیستماتیک شده است بی شک نه تنها متوجه او نمی شود بلکه تبعات آن متوجه حوزه انتخابیه و بالطبع مردم خواهد شد.

در جای دیگر صباغیان به قالیباف می تازد که این مجلس پادگان است و با واکنش تند نمایندگان مواجه می شود و این در حالیست که او همیشه و در هر زمانی که نطقی داشته طبق قانون بیشترین صحبت ها را در مجلس داشته اما باز می تازد و آنقدر فشارها بر او زیاد می شود که در اخرین سخنرانی اش در دوم شهریورماه در مخالفت با وزیر پیشنهادی میراث در ابتدای صحبت هایش می گوید: نمایندگان” من به رئیسی رای دادم و با اکثر وزرا موافق بودم! که این یک ضعف و یک اعتراف در راستای تلطیف فضای سنگین مجلس بر اوست‌‌ و همانطور که گفتیم صباغیان با دیدگاه هایی خاص اعم از نامه مکتوب به رهبر برای شفافیت اموال یا اشاره او در سخنرانی هایش به اینکه بد کار می شود و مردم می گویند زمان شاه وضع بهتر بود یا خالی شدن حلقه مشاورین صباغیان  از نیروهای منتقد و حذف نیروهای انقلابی از حلقه مشاورین و انگ تند بودن به این نیروها، نشان از روزهای سخت پیش روی صباغیان دارد.

امضاء محفوظ