نگرانی هایی برای بافق هست از جنس کوهبنان /تکیه کوهبنان بر معادن شهر ۴۲ هزار نفری را از هم پاشید
نگرانی هایی برای بافق هست از جنس کوهبنان /تکیه کوهبنان بر معادن شهر ۴۲ هزار نفری را از هم پاشید
رفیعیان به آگاه کردن مردم نسبت به آینده اشاره و بیان داشت: آگاه کردن مردم و مدیریت شهری با نگاه به آینده در مقیاس استان و شهر را باید شروع کنیم. اگر یک شهر بخواهد یک سر و گردن بالاتر باشد باید آینده پژوهی و از ترند نگاری پرهیز کند. تفکر مبتنی بر آینده پژوهی راهگشا و محل آن در مراکز اداری نیست.

به گزارش صبح بافق؛ نشست مدیریت شهری، توسعه و دغدغه های شهری توسط کارگروه توسعه، عمران ومحیط زیست کانون توسعه ارزش های بافق و با سخنرانی دکتر محسن رفیعیان معاون فرهنگی دانشگاه یزد و عضو هیئت علمی دانشکده هنرو معماری در محل مسجد میرزا محمدحسین برگزار شد.

دکتر رفیعیان در این نشست گفت: رویکردهای مطرح توسعه شهری با نگاه به آینده در حال پیشروی و نگرانی هایی در موردبافق وجود دارد، نگرانی از جنس این که در کنار بافق شهرستان کوهبنان و فروپاشی یک شهر ۴۲ هزار نفری که تبدیل به شهرستانی با جمعیت ۲ هزار نفر شده است.

وی در ادامه افزود: کوهبنان هم مثل بافق یک شهر معدنی بوده و تکیه به منابع معدنی امروز به جایی رسیده که فقر، بیکاری و مهاجرت از این شهر را در پی داشته است و علت آن هم تکیه یک جانبه به منابع بوده و هیچ گفتمان جدیدی را نتوانسته عرضه کند.

رفیعیان عنوان داشت: شهرستان بافق از بیرون مثل منطقه نفتی به نظر می رسد که در حال اتمام و در ادبیات رایج این نوع نگاه توسعه ای را نفرین منابع می گویند، گزینه ها چیست؟ آیا باید مسیر کوهبنان را پیش برویم یا ساختار اقتصادی منطقه را عوض کنیم؟ کشورهای دنیا تجربیات متفاوتی داشتند بعضا یک مزیت اقتصادی داشته و با همان مزیت جزء بهترین ها شده اند.

استاد دانشگاه یزد تصریح کرد: هرکشوری با یک راهبرد توسعه ای خود در حال رقابت با کشورهای دیگر است و سیستم حکمرانی خود را پیش می برد.
دکتر رفیعیان خاطرنشان کرد: در شهر بافق مردم به جزء استخدام در شرکت های معدنی چیز دیگری نمی خواهند و مسائلی از جمله توسعه فناوری و جایگزین ها و دیگر فعالیت ها معنایی ندارد. اگر بخواهیم دغدغه های مردم و مدیریت شهری را بررسی کنیم باید لایه های مختلف مسئله و تغییر فرهنگی نگاه مردم نسبت به توسعه ی شهری را برسی که این کار بسیار سختی است.

عضو هیئت علمی دانشکده هنرو معماری ادامه داد: کانون توسعه ارزشها می تواند تمرکزش روی موضوع تغییر گفتمان اقتصادی مردم باشد و اینکه ما استخدام شرکت های معدنی نباشیم و وضعیت مان خوب باشد. مفهوم مردم همیشه در مدیریت شهری مبهم است. در تعاریف معمول هیاتی ها و املاکی ها اغلب تریبون دار هستند و آیا راهبردها را باید از مردم پرسید؟ طرح نیازسنجی یک لایه تشریفاتی دارد که اصل جریان را خراب می کند.

رفیعیان به آگاه کردن مردم نسبت به آینده اشاره و بیان داشت: آگاه کردن مردم و مدیریت شهری با نگاه به آینده در مقیاس استان و شهر را باید شروع کنیم. اگر یک شهر بخواهد یک سر و گردن بالاتر باشد باید آینده پژوهی و از ترند نگاری پرهیز کند. تفکر مبتنی بر آینده پژوهی راهگشا و محل آن در مراکز اداری نیست.

استاد دانشگاه یزد در پایان گفت: شرکت سنگ آهن مرکزی متوجه شده است که دیگر نمی تواند ادامه بدهد ولی مردم متوجه نشده اند. برای بافق باید یک جمعی محقق و با فرض اینکه معدن تمام شده طراحی را شروع، زمینه یابی و پیشران های توسعه را احصا و سپس این را ترویج و گفتمان سازی کرد.

انتهای پیام/